Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Valtori tuottaa valtionhallinnolle yhteiset tieto- ja viestintätekniikkapalvelut. Valtori huolehtii keskitetysti tarjoamiensa ICT-ratkaisujen hankinnasta, toimivuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

Vuosi 2016 oli Valtorin kolmas toimintavuosi. Strategian mukainen ”tehtävien yhteenkokoaminen” oli jo saatu tehtyä, ja painopiste oli siirtynyt ”toiminnan yhtenäistämiseen, lupausten lunastamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen”.