Kuinka onnistuimme?

Vuosi 2016 oli Valtorin kolmas toimintavuosi. Vuoteen
sisältyi useita organisatorisia muutoksia:

  • uusi hallitus aloitti toimikautensa maaliskuussa
  • uusi toimitusjohtaja aloitti virassaan heinäkuussa
  • Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKissa tuotetut turvallisuusverkkotoiminnan (TUVE) tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö siirtyi osaksi Valtoria kesäkuussa
  • liiketoiminnan uudelleen organisointi aloitettiin lokakuussa

Organisatoristen muutosten lisäksi vuodesta voidaan nostaa esiin positiivisina asioina muun muassa seuraavaa:

  • asiakastyytyväisyys kehittyi positiiviseen suuntaan
  • palveluiden toimivuus parani
  • kustannussäästöjä syntyi merkittävästi
  • peruspalvelut saatiin tuotteistettua.

Uskon, että syksyllä 2016 suunnitellun asiakassuuntautuneen toimintamallin toteuttaminen vuoden vaihteesta alkaen selkeyttää asiakkaiden kokonaispalvelun johtamisvastuuta. Uudistuksella pyrimme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin jatkossa aiempaa paremmin. 

Pasi Lehmus
Valtorin toimitusjohtaja 1.7.2016-