Hallitukselta

Työntäyteinen vuosi takana

Valtorin perusstrategia on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvä: kustannukset alas ja asiakastyytyväisyys ylös. Näköpiirissä olevan tulevaisuuden osalta vaaditaan kuitenkin jatkuvaa tarkastelua ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja varsinkin suunnitelmien toimeenpanoa. Asiakkailla on oltava hyvissä ajoin etukäteen konkreettinen käsitys myös esimerkiksi veloitusten kehittymisestä.

Hallituksen näkökulmasta paljon positiivista kehitystä on tapahtunut ja mm. toimintavarmuus on parantunut. Siitä iso kiitos koko henkilöstölle. Keskeisiä haasteita ovat olleet kustannusten saaminen hallintaan, tuotepaletin kasaaminen ja erityisesti kärkituotteen Valtin levityksen merkittävä nopeuttaminen sekä valmistautuminen tulevan vuoden muutoksiin. Henkilöstö on venynyt hienosti vaikeassa tilanteessa. Rahoitustilanteen eskaloituminen lisäbudjettipyynnöksi ja irtisanomisiin oli toki valitettavaa, mutta huonomminkin olisi voinut käydä.

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin toiminnan siirtyminen osaksi Valtoria sujui as is -siirtona varsin mallikkaasti, kiitos myös siitä kaikille osallisille. Uusi TUVE-yksikkö on löytänyt paikkansa omien erityistehtäviensä osalta. Yhdistämisen perusteena olevia synergiaetuja Valtorin muun toiminnan kanssa aletaan vähän kerrassaan hakea ja jo nyt on nähtävissä kysyntää TUVE-asiakkaiden tietotekniikkapalveluiden syvempään integrointiin Valtorin muun palvelutoiminnan kanssa.

Satsauksia tarvitaan jatkossa edelleen tuotevalikoiman kehittämiseen, ja erityisesti toimeenpanokykyyn. Asiakkaat haluavat Valtorilta hyviä tuotteita ja laadukkaita palveluita kohtuulliseen hintaan. Valtorin on mahdollista vastata kysyntään. Se edellyttää hyvää johtamista ja myös lisäpanostuksia varsinkin asiantuntijatason henkilöstöön: esimerkiksi projektitoiminnan tulee olla vastuullista ja entistäkin ammattimaisempaa: se tehdään mikä luvataan, ja luvataan vain mikä myös tehdään. Lopputuotteissa tulee huomioida monenlaisia käyttövarmuuteen ja asiakkaiden tarpeisiin liittyviä tekijöitä.

Olemme vielä alkutaipaleella sillä tiellä, joka Valtorin johdolla tarjoaa maailman parhaimmistoon kuuluvan hallinnon käyttöön kustannustehokkaan, käyttövarman ja asiakkaiden tarpeita vastaavan vahvan ict-tuen. Sisarorganisaatioissa maailmalla kehitys on voinut viedä vuosia. Asiakkaidemme tuella ja hyvällä yhteistyöllä voimme merkittävästi lyhentää tätä siirtymävaihetta – tästä on hyvä jatkaa.

Pekka Ruuhonen
Valtorin hallituksen puheenjohtaja 14.3.2016-