Kehitysnäkymiä

Keskeisin tavoite vuosina 2017-2018 on valtionhallinnon perustietotekniikan yhtenäistäminen. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille laadukkaita, asiakastarpeet täyttäviä ja tietoturvallisia palveluja kustannustehokkaasti.

Vuonna 2017 muun muassa

  • Otetaan käyttöön asiakassuuntautunut toimintamalli ja laaditaan osana sitä asiakaskohtaiset kehityssuunnitelmat yhdessä asiakkaiden kanssa.
  • Tehostetaan tuotteistettujen palvelujen käyttöönottoja. Siirtyminen tuotteistettuihin palveluihin ja yhtenäisiin toimintatapoihin parantaa merkittävästi Valtorin ja sen asiakkaiden tuottavuutta. Palveluiden käyttöönotot toteutetaan asiakkaiden kanssa yhdessä laadittujen suunnitelmien mukaisesti.
  • Yhtenäistetään asiakasympäristöjä, mikä mahdollistaa kustannustason alenemisen.
  • Tervehdytetään taloutta ja saavutetaan säästöjä.