Taloudellinen tulos ja tilinpäätös

Toiminnan tuotot kasvoivat edellisvuoteen nähden 49 % ja olivat 248 131 075 €.

Toiminnan kulut kasvoivat edellisvuoteen nähden 46 % ja olivat 253 157 927 €.

Toiminnan tuotot alittivat toiminnan kulut 5,1 miljoonalla eurolla.

Valtorin tulee kattaa kaikki kulunsa asiakkailtaan perittävillä maksuilla pois lukien toimintasiirroissa siirtyneen käyttöomaisuuden poistot, joita Valtori ei saa sisällyttää asiakkailta perittäviin maksuihin.

Investoinnit olivat 11,7 miljoonaa euroa. Merkittävä osa niistä kohdistui Valtorin tuotteistukseen, tuotantoon ja palvelunhallintajärjestelmiin. Suurimpina investointikohteina olivat Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitin laitehankinnat, Identiteetinhallintajärjestelmä Avain, Valtion yhteinen videoneuvottelupalvelu, Netti-Suoja tietoturva, ITSM/CMDB sekä raportointi- ja suunnittelujärjestelmä.

>> Tilinpäätös (pdf, 925 Kt)