Vaikuttavuus ja tuloksellisuus

Valtorin ydintavoitteena on yhtenäistää valtion eri yksiköiden perustietotekniikka ja saavuttaa sen myötä kustannussäästöjä.

Vaikuttavuus

Valtorin toiminnan vaikuttavuutta arvioitiin kustannussäästöjen lisäksi asiakkaiden toiminnan mahdollistajana.

 • vuoden loppuun mennessä saavutettiin noin 37 miljoonan euron säästöt
 • asiakastyytyväisyys kehittyi positiivisesti lähes kaikilla osa-alueilla
 • palveluiden toimivuus parani
 • digitaalisia palveluja kehitettiin osana Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPa) -kokonaisuutta
 • palveluita kehitettiin sidosryhmien kanssa kettärän kehityksen mallilla
 • useiden palvelujen lisäksi myös julkiset pilvipalvelut tuotteistettiin
 • useita keskeisiä sopimuksia kilpailutettiin ja neuvoteltiin

Tuloksellisuus

Valtorin toiminnan tuloksellisuutta arvioitiin TUVE-toiminnan siirrolla Valtoriin ja keskeisten palvelujen tuotteistuksilla.

 • TUVE-toiminnan siirto suoritettiin asetetun tavoitteen mukaisesti 1.6.2016
 • peruspalvelut saatiin tuotteistettua
 • tuotteistettujen palvelujen käyttöönotot etenivät suunniteltua hitaammin
 • pääosalle tuotteistetuista palveluista laadittiin laatumittarit