Digitalisaation edistäminen

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta oleellisimmat toimenpiteet liittyivät digitaalisten palvelujen kehittämiseen osana KaPA-kokonaisuutta. Valtori tuottaa käyttöpalvelun ja tunnistusratkaisun Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin (KaPA). KaPA:lla on merkittävä rooli julkisten palvelujen digitalisoinnissa.

Valtori tuottaa kaikki KaPA:n 24/7-käyttöpalvelut, käyttäjien tunnistuspalvelun sekä liityntäpalvelun kaikille julkishallinnon toimijoille. Kehittämisessä tehtiin tiivistä yhteistyötä sekä valtiovarainministeriön, Väestörekisterikeskuksen että ulkoisten palveluntuottajien kanssa.

Sähköisen tunnistusratkaisun, Suomi.fi-tunnistamisen, osalta otettiin syksyllä 2016 tärkeitä edistysaskeleita. Lokakuussa Suomi.fi-tunnistaminen otettiin käyttöön TE-palveluiden sähköisessä asioinnissa. TE-palveluissa on noin 0,5 miljoonaa tunnistustapahtumaa kuukaudessa. Marraskuun viimeisenä viikonloppuna Kela siirtyi käyttämään Suomi.fi-tunnistamista kela.fi-tapahtumien osalta. Kela otti tunnistuksen käyttöön myös Oma-Kanta-palvelussa.  Tunnistustapahtumien määrä Kelan osalta on yhteensä 2,1-2,2 miljoonaa kuukaudessa.

Marraskuun lopussa toteutettiin myös Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän (VTJ) tuotannon siirto Valtorin tarjoamaan uuteen konesaliympäristöön.