TUVE-palvelut osaksi Valtoria

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKissa tuotetut turvallisuusverkkotoiminnan (TUVE) tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö siirtyi osaksi Valtoria 1.6.2016. Toiminta organisoitiin suoraan toimitusjohtajan alaiseen TUVE-yksikköön. Siirtyviä henkilöitä oli 335 ja siirtyvän palvelutuotannon arvo oli noin 55 miljoonaa euroa. Siirto ei aiheuttanut poikkeamia asiakaspalveluun tai tuotantotoimintaan.

 

Valtorin TUVE-yksikkö tuottaa Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta -laissa (10/2015) nimetyille valtion virastoille ja laitoksille korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja sekä integraatiopalveluja.

 

TUVE-yksikön tuottamat turvallisuusverkon palvelut on tuotteistettu ja niitä kehitetään asiakkailta saadun palautteen mukaisesti tietoturvanäkökulmat huomioiden. TUVE-palvelutuotannon volyymit kasvoivat vuonna 2016.

 

Ensimmäinen konkreettinen synergiahyöty HALTIKin toiminnan siirtymisessä osaksi Valtoria saatiin kun TUVE-yksikön 24/7-valvomon käyttöä laajennettiin mm. Valtioneuvoston kapasiteettipalveluiden valvontaan.

 

TUVE-toiminnan tehokkuus ja palvelutaso (SLA)