Uusia palveluja käyttöön

Tuotteistettujen palveluiden käyttöönottoja toteutettiin asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Ketterä kehitys oli myös yksi Valtorin vaikuttavuustavoitteista, jolla pyrittiin varmistamaan se, että virastot ja laitokset kykenivät hyödyntämään uusia tietoteknisiä mahdollisuuksia joustavasti ja nopeasti.

Vuoden loppuun mennessä Valtorissa saatiin peruspalvelut tuotteistettua toiminnan tehokkuudelle asetettujen keskeisten tavoitteiden mukaisesti sekä selkeät laatumittarit kullekin palvelulle. Tuotteistuksien pääpaino siirtyikin lisäarvopalveluihin (mm. mobiili- ja pilvipalvelut). Lisäksi Valtori saavutti hallinnollisen tietoturvallisuuden perustason vaatimukset vuoden loppuun mennessä.

Vuoden aikana Valtorissa tuotteistettiin seuraavat palvelut:

  • Päätelaitepalvelu Valtti
  • VY-verkon tietoturvapalvelun tietoturvavalvomo (SOC)
  • Julkaisualustapalvelu YJA
  • Identiteetin hallintapalvelu Avain
  • Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitti
  • Mobiilipäätelaitepalvelu
  • Kapasiteettipalvelu Vaka
  • Videoneuvottelupalvelu
  • Palvelunhallintaratkaisu Toimi
  • KaPa-liityntäpalvelu.

Lisäksi käynnistettiin Valtista, Avaimesta ja Mobiilipalvelusta versioiden II jatkokehittäminen sekä julkisten pilvikapasiteettipalveluiden tuotteistus.

Päätelaitepalvelu Valtin osalta virastokohtaiset käyttöönotot osoittautuivat arvioitua haastavammaksi ja etenivät hitaammin kuin oli suunniteltu. Syitä hitaampaan etenemiseen oli useita. Asiakassopimusneuvottelujen pitkittyminen viivästytti usean käyttöönottoprojektin käynnistymistä. Lisäksi konseptin käyttöönotto osoittautui odotettua monimutkaisemmaksi käyttöönottoihin liittyvien useiden riippuvuuksien johdosta.

Mobiilipalveluihin kohdistui sen sijaan paljon kysyntää, ja palvelua on kehitetty ketterillä menetelmillä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tuotteistuksen esiselvityksiä, valmisteluja ja kilpailutuksia toteutettiin seuraavilla alueilla: VAHVA-asianhallinta, lokienhallinta, SOC versio II, tulevaisuuden viestintäratkaisu, testaustyökalu, yhteinen intranet-alusta ja sovelluskehitysympäristön kehittäminen. Tuotteistuksia tukevina projekteina toteutettiin VYVI-työasemaympäristöjen yhdenmukaistaminen, AD-arkkitehtuurin yhtenäistäminen (jatkuu vuonna 2017) sekä ITSM-Rollout (jatkuu vuonna 2017).