Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyttä Valtorin toimintaan ja palveluihin mitattiin touko- ja marraskuussa. Vuoden aikana asiakastyytyväisyys kehittyi kokonaisuutena myönteisesti.

Marraskuun kyselyn kokonaisarvosanaksi tuli 3,31 (asteikolla 1-5), kun se edellisvuonna oli 2,6. Myönteinen kehitys edellisvuoteen verrattuna oli merkittävä, vaikka asetettu tavoitetaso jäikin saavuttamatta.

Positiivisesti kehittyivät erityisesti osa-alueet:

  • Vastuullisuus
  • Asiakasyhteistyö
  • Viestintä
  • Asiakaskohtaiset hankinnat
  • Sähköisen asioinnin tukipalvelut
  • Projekti- ja asiantuntijapalvelut
  • Viestintätekniset palvelut

TUVE-palveluiden asiakastyytyväisyys

TUVE-palveluiden vuoden 2016 asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin lokakuussa 2016. Tutkimuksen mukaan asiakkaiden, erityisesti loppukäyttäjien tyytyväisyys Valtorin TUVE-yksikön toimintaan ja TUVE-palveluihin heikkeni selvästi edellisiin vuosiin verrattuna.

Kokonaisarvioinnin mukaan asiakkaiden tyytyväisyys TUVE-yksikön toimintaan oli 2,17 kun tulos edellisenä vuonna oli 3,09. Arviointiasteikko poikkeaa Valtorin asteikosta, eikä tuloksia voida verrata suoraan keskenään.

Tutkimustuloksiin vaikuttivat heikentävästi loppukäyttäjien kokemukset TUVE-verkon ulkopuolisten palvelujen käytöstä, vuoden aikana TUVE-toiminnassa tapahtuneet suuret muutokset ja alhainen kyselyyn vastausprosentti. Suurimmat muutokset olivat HALTIKin toimialasidonnaisen toiminnan (TOSI-toiminta) siirtyminen 1.4.2016 pääosin poliisihallitukseen ja HALTIKin TUVE-toiminnan siirtyminen Valtoriin 1.6.2016.

Jatkuvaa palautetta

Asiakastyytyväisyyttä ja palautetta Valtorin toiminnasta käsitellään vakioasiana Valtorin ja asiakkaiden välisissä yhteistyöryhmissä. Osana yhteistyöryhmien toimintaa, toteutetaan myös asiakaskohtaisia asiakastyytyväisyyden ”pulssimittauksia”. 

Valtorin asiakasneuvottelukunta kokoontui varsinaiseen kokoukseen vuoden aikana 8 kertaa. Lisäksi asiakasneuvottelukunta piti yhden yhteiskokouksen Valtorin hallituksen kanssa ja yhden erillisen työpalaverin (riskityöpaja).