Henkilöstö

Henkilöstö on tärkeä voimavara Valtorissa. Tarjoamme Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laajan ja moninaisen työympäristön, jossa asiantuntijoilla on mahdollisuus työskennellä erilaisten ja kriittistenkin järjestelmien parissa.

Valtorilaisilla on paitsi näköalapaikka valtionhallintoon, myös mahdollisuus työskennellä hyvin erilaisten teknologioiden ja ratkaisujen parissa. Valtori tarjoaa erinomaiset kehittymis- ja uramahdollisuudet sekä kilpailukykyisen ansiotason ICT-palveluita tuottaville työntekijöilleen.

Työtyytyväisyys

Henkilöstön työtyytyväisyys säilyi edellisvuoden tasolla. Keskiarvo oli 3,16, kun se edellisvuonna oli 3,22 (asteikolla 1-5). Työtyytyväisyyttä mitattiin osittain uudistetulla VM-Baro -kyselyllä, joten tulokset eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia edellisvuoteen.

Syksyn aikana käydyt kahdet yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön käytön vähentämisestä osaltaan alensivat työtyytyväisyyttä. Myös toteutetut työaikajärjestelyt vaikuttivat heikentävästi etenkin käyttäjätuessa työskentelevien henkilöiden tyytyväisyyteen.

Tyytymättömyyttä oli johdon toimintaa kohtaan, mutta samaan aikaan tyytyväisyys lähiesimiesten toimintaa kohtaan kehittyi positiivisesti. Erityisesti tyytyväisyys työn tavoitteiden tuntemista kohtaan parantui roimasti.

Kolmas toimintavuosi

Vuosi 2016 oli Valtorin kolmas toimintavuosi. Vuoden lopussa Valtorissa työskenteli 1111 työntekijää. Työntekijöistä oli naisia 30 % ja miehiä 70 %. Naisten keski-ikä oli 49,1 vuotta ja miesten 44,9 vuotta.

Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2016 oli 9,3 päivää henkilötyövuotta kohden (vuonna 2015 luku oli 8,5 päivää ja vuonna 2014 luku oli 6,9 päivää).