Talouden luvut

Toiminnan tuotot kasvoivat edellisvuoteen nähden 49 %. Kasvusta 19 % johtui TUVE-toiminnan liittämisestä osaksi Valtoria 1.6.2016, 2 % palvelujen kasvusta ja 28 % edellisvuoden aikana tehdyistä toimintasiirroista, jotka vaikuttivat tuottoihin täysimääräisesti vasta vuonna 2016.

Toiminnan kulut kasvoivat edellisvuoteen nähden 46 %. Kasvusta 17,5 % johtui TUVE-toiminnan liittämisestä osaksi Valtoria ja 28 % edellisvuoden aikana tehdyistä toimintasiirroista, jotka vaikuttivat kuluihin täysimääräisesti vuonna 2016.

Toiminnan tuotot alittivat toiminnan kulut 5,1 miljoonalla eurolla. TUVE-toiminnan tuotot ylittivät toiminnan kulut 1,3 miljoonalla eurolla ja muun Valtorin tuotot alittivat toiminnan kulut 6,4 miljoonalla eurolla. Alituksesta 2,9 miljoonaa euroa syntyy toimintasiirtojen yhteydessä Valtoriin siirtyneen käyttöomaisuuden poistoista, joita Valtori ei saa sisällyttää asiakashintoihinsa. Ilman toimintasiirtojen poistoja alijäämä muun Valtorin osalta oli 3,5 miljoonaa euroa.

Toiminnan tehokkuustavoitteeksi asetettiin jatkuvien palvelujen kumulatiivinen kustannuskehitys suhteutettuna työasemien määrään. Jatkuvien palvelujen kustannuksia laskettaessa on eliminoitu uudet palvelut, asiakasprojektit ja kehitysprojektit sekä läpilaskutettavat asiantuntijapalvelut, kuten tietoturva- ja konsultointipalvelut. Jatkuvien palvelujen kustannuksia nostavat olemassa olevien palvelujen palvelutason nostot ja palvelujen laajennukset, joita laskennassa ei ole mahdollista huomioida.

  • Keskimääräinen työasemien määrä kasvoi vuoden aikana 15 % ja oli vuoteen 2014 nähden 54 % suurempi.
  • Vuonna 2016 jatkuvien palvelujen kustannukset työasemaa kohden olivat 0,7 % alemmat kuin vastaavat kustannukset vuonna 2014. Vuoden 2015 toteumaan – 9 % nähden kustannustaso työasemaa kohden on noussut, mitä selittää mm. tuotteistettujen palvelujen uudet kiinteät kustannukset ja niiden käyttöönottojen viivästyminen.