Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller gemensamma informations- och kommunikationstjänster för statsförvaltningen. Valtori har hand om anskaffningen, funktionaliteten, underhållet och utvecklingen av de ICT-lösningar som tillhandahålls centraliserat.

År 2016 var Valtoris tredje verksamhetsår. En ”sammanställning av uppgifterna” enligt strategin hade redan avslutats och tyngdpunkten hade flyttats över till ”harmonisering av verksamheten, inlösning av löften och en kontinuerlig utveckling av verksamheten”.